onsdag 16 januari 2013

Book-release / Bok-lansering

Finally it is time for the release of the book "Northern Lights - A Guide" that I have written together with solar physicist Pål Brekke.

Below is the press-release from the publisher:


ENGLISH

Pål Brekke and Fredrik Broms |Northern Lights - A Guide

NEW BOOK: ALL YOU WISH TO KNOW ABOUT THE NORTHERN LIGHTS

What is more beautiful on a cold winter’s night than catching a glimpse of the northern lights or “aurora borealis” dancing across the sky?

Northern Lights – A Guide is a richly illustrated book that provides answers to all you wish to know about the northern lights. When is the best time to see auroras? Where is the best place to go? What is needed to be able to observe auroras? And last but not least, how to photograph auroras with a digital camera?

For thousands of years people in the northern part of the world have marveled at the spectacular displays that occasionally light up the night sky. This stunning phenomenon is deeply embedded in the mythology of many cultures, and in the past, the causes of northern lights were ascribed to everything from dancing spirits to God’s anger. But no one suspected a connection with the Sun until a little more than a hundred years ago, when the Norwegian scientist, Kristian Birkeland, realized that the Sun bombards the Earth with particles. After decades of research, we now know that auroras appear when charged particles from the Sun interact with the Earth’s magnetic field, which directs the particles into the atmosphere where they collide with gases and emit the light that we call auroras. By monitoring the activity of the Sun it is therefore possible to forecast the strength and location of the aurora.

In Northern Lights – A Guide Pål Brekke and Fredrik Broms gives you the answers to all the questions you might have about the northern lights

__________________________________________________________________________________


NORSK

Pål Brekke og Fredrik Broms |Nordlyset - en guide

NY BOK: ALT DU ØNSKER Å VITE OM NORDLYSET

Hva er vakrere en kald vinternatt enn å få et glimt av nordlyset som danser over himmelen?Nordlyset – en guide er en rikt illustrert bok som gir svar på alt du ønsker å vite om nordlyset: Når kan man se det? Hvor bør man reise? Hva slags utstyr trenger man? Og sist, men ikke minst: Hvordan tar man sine egne bilder av verdens eldste og mest spek­takulære lysshow?

I tusener av år har folk i nord latt seg begeistre av det spektakulære lysshowet på nattehimmelen. Fenomenet har satt mytologiske spor i en rekke kulturer på den nordlige halvkule og blitt tilskrevet alt fra dansende ånder til Guds vrede. Men ingen tenkte på å sette det i forbindelse med solen før for hundre år siden. Da oppdaget den norske forskeren Kristian Birkeland at det skyldtes at solen bombarderer jordkloden med partikler. Vi vet nå at nordlyset oppstår når ladede partikler fra solen interagerer med jordens magnetiske felt, som sender partiklene ut i atmosfæren hvor de kolliderer med gasser og lyser opp himmelen. Ved å overvåke solen, er det derfor mulig å forutsi hvor og når nordlyset oppstår.

I Nordlyset – en guide gir Pål Brekke og Fredrik Broms deg videre svar på alle de spørsmål du måtte ha om Nordlyset.

1 kommentar: